Theme Options

Theme color
Background Image body:
همه شاخه ها
منو

خرید عسل در اراک | پخش عسل در اراک | بورس عسل اراک

معرفی شهرستان اراک
موقعیت و تقسیمات جغرافیایی:
استان مرکزی به عنوان چهارراهی است که استانهای غربی،شرقی وشمالی جنوبی را به یکدیگرمتصل می کند.این استان علاوه بر موقعیت خاص جغرافیائی به سبب وجود کارخانه های صنعتی از قبیل نیروگاه،کارخانه های پتروشیمی،ماشین سازی،کمباین سازی، آلومینیوم سازی وانبوهی از شرکت ها وکارخانه های صنعتی وتولیدی یکی از قطب های صنعتی کشور می باشد.
استان مرکزی از شمال به استانهای تهران وقزوین وازجنوب به استانهای اصفهان ولرستان، ازغرب به استان همدان وازشرق به استان قم محدود شده است و مرکزآن شهرستان اراک می باشد.
ویژگی های طبیعی:
شهرستان اراک ازشمال به تفرش،ازمغرب به همدان وملایر،ازمشرق به شهرستان محلات و ازجنوب به شهرستان خمین وسربند محدود شده وارتفاع متوسط شهرستان حدود1700متراز سطح دریاست واز لحاظ وسعت دومین شهرستان استان بعد از شهرستان ساوه می باشد.
شهرستان اراک به لحاظ برخورداری ازعامل آب وهوایی(مانندمجاورت با کویر میقان،وجود ارتفاعات و...)دارای نوسانات اقلیمی است،بطور کلی تابستانهای نسبتاً ملایم وزمستانهای سردتا نسبتا ًسرداز خصوصیات اقلیمی شهرستان اراک است از مهمترین کوههای آن میتوان به کوههای راسوند،سفیدخانی وهفتادقله اشاره کرد.همچنین رودخانه شراءوسرشاخه های آن به نامهای مهاجران و کله در غرب شهرستان اراک جریان داشته که در خنداب با رودخانه قره چای یکی شده، بطرف همدان جریان پیدا میکند.
این شهرستان درسال1373دارای سه دهستان بوده است.اراک مرکزشهرستان وهمچنین مرکزاستان به اضافه شهر کمیجان،2نقطه شهری،شهرستان اراک را تشکیل می دهند شهر اراک بعنوان مرکزاستان با جمعیتی بالغ بر604546نفردرسال1373ونرخ رشد جمعیتی3% قطب جمعیتی استان واز شهرهای پر جمعیت کشورمحسوب میگردد و میدان شهداء)باغ ملی) میدان مرکزی این شهر میباشد.
اهالی این شهرستان عمدتاً به لهجه فارسی و در بخشهایی به گویش خلج ترکی تکلم می کنند.
وجود کارخانه ها وصنایع مختلف درمحدوده شهرستان اراک از سویی و مرکزیت استان از سویی دیگرباعث جذب فعالیتهای صنعتی وخدماتی در اراک شده است.ازصنایع دستی عمده آن فرش بافی است که فرش ساروق اراک در این مورد ازشهرت خاصی برخورداراست.

ویژگیهای تاریخی:
شهراراک ازنظرتاریخی نسبت به سایر شهرهای استان از قدمت چندانی برخوردارنیست.
زمان احداث شهراراک به دوره قاجاروسلطنت فتحعلی شاه می رسد در اوایل سلطنت قاجار درعراق عجم بعلت وسعت زیاد و جمعیت فراوان همواره ناامنی واختلافات محلی بروز میکرد واین امراز لحاظ سیاسی واقتصادی برای حکومت مرکزی بروز مشکل میکرد در زمان فتحعلی شاه قشونی به نام عراق تشکیل گردید و یوسف خان گرجی از فتحعلی شاه تقاضا نمود که برای مرکزقشون عراق عجم قلعه ای نظامی احداث نماید.به همین جهت تأسیس ساختمان اولیه شهربه صورت قلعه ای به نام سلطان آباد،شروع ودر سال1231به پایان رسید.هنگامی که راه آهن جنوب از کنارشهرعبورکردایستگاهی در کنارشهراحداث گردید نام این ایستگاه را اراک گذاشتند وسپس طی بخشنامه ای ابلاغ گردید که نام آبادیهای مجاورایستگاه به نام همان ایستگاه اراک خوانده شوند برای کلمه اراک معانی گوناگونی ذکر گردیده است که تعدادی از آنها عبارتند از:پایتخت،باغستان،نخلستان،شهرستان وبعضی کلمه «اراک» را شکل فارسی کلمه عراق و به معنی سرزمین همواره دانسته اند.
جاذبه های سیاحتی:
1- مجموعه تاریخی بازار اراک:
مجموعه تاریخی بازار اراک ازبناهای اولیه شهراراک است که درزمان فتحعلی شاه قاجار تأسیس گردیده است.در این مجموعه کلیه امکانات رفاهی از قبیل مسجد،مدرسه و آب انبار احداث گردیده است.بازار اراک دردومحورشمالی جنوبی وشرقی غربی به طور مستقیم و عمود برهم درمرکزبافت چهارخانه اولیه شهرقراردارد . درچهار طرف بازارچهار دروازه بوده که همگی درطول زمان و گسترش شهرازبین رفته اند.
2- بنای تاریخی حمام چهارفصل:
این بنا مربوط به دوران قاجاریه است وازآثارارزشمند وبسیارزیبای منطقه محسوب می شود.
این حمام دارای سه سمت بوده ، حمام مردانه، زنانه وحمام اقلیتهای مذهبی این حمام چند متر از سطح خیابان پائین تر است. رخت کن حمام با کاشیهای زیبای هفت رنگ تزئین شده است.
در حال حاضراین حمام به عنوان گنجینه چهار فصل مورد بازدید علاقمندان قرار می گیرد.
3- بنای تاریخی مدرسه سپهدار:
این مدرسه از بناهای اولیه شهراست که در دوران فتحعلی شاه قاجار همزمان با شهرسلطان آباد (اراک) به وسیله یوسف خان سپهدارساخته شده است.سبک بنا تا حدودی ازسبک مدارس
دوره صفویه اقتباس شده، اما کاشیکاریها ویژه دوره قاجاریه است.
این بنا دارای مسجد، آب انبار و صحنی نسبتاً وسیع با حوضی سنگی در وسط آن است.
4- شهر زیر زمینی ذلف آباد:
در22کیلومتری شمال اراک از توابع فراهان آثاری دیده می شود که به آن شهر قدیمی ذلف آباد می گویند، خرابه موجود نشان می دهد که در گذشته این شهر، آباد و بزرگ بوده است
ولی در حال حاضر به جزء چند اثر تخریب شده این منطقه چیزی ملاحظه نمی گردد.
5- بنای تاریخی پیر مراد آباد:
درروستای مراد آباد در14کیلومتری شمال شرقی شهر اراک بقعه ای به نام پیر مراد آباد وجود دارد. بنابراعتقاد عامه مردم دستورساخت این بقعه را شاهپور ذوالکتاف داده است که بعدها این بنا از بین می رود لیکن در دوره سلجوقی بقعه ای مجدد بنا می گردد.
6- روستای ساروق انجدان:
«این روستا در37کیلومتری شرق اراک واقع است بقاع شاه غریب قلندر وبقعه چهل دختران در این روستا قرار دارد .تاریخ این بناها مربوط به دوره صفویه است.»
7- امامزاده شاهزاده حسین:
«این امامزاده در روستای نظام آباد در40کیلومتری شمال شهر اراک واقع شده است و از بناهای دوره صفویه محسوب می شود.»
8- مرقد شاهزاده محمد عابد:
این امامزاده یکی از بناهای مذهبی و مهم منطقه است که در12کیلومتری شمال شهراراک و در مجاورت روستای مشهد میقان واقع شده است این امامزاده،مرقد شاهزاده محمدعابد فرزند امام موسی کاظم و از بناهای دوره صفویه است.
9- آتشکده برزوی راهگرد:
این آتشکده تاریخی درروستای راهگرد در65کیلومتری شمال شرقی اراک واقع است وقدمت آن مربوط به دوران ساسانی است ونمای آن از آجر و سنگ می باشد.
10- بنای تاریخی کاروانسرا:
این بنا مربوط به دوران صفویه است که درمشک آباد ودر فاصله40کیلومتری شرق اراک، نزدیک روستای انجدان وامان آباد قرار دارد این کاروانسرا مربع شکل در مسیر اصفهان به غرب ایران ساخته شده است.
11- امامزاده ابراهیم:
این امامزاده در روستای مشهد الکوبه در45کیلومتری شمال شهراراک واقع شده است واز بناهای دوره صفویه محسوب می شود.
12- امامزاده حوا خاتون:
این امامزاده در روستای موت آباد در15کیلومتری شمال شهراراک قرارگرفته که ازسه بنای مجزا تشکیل شده است. تاریخ این امامزاده مربوط به قرن پنجم هجری قمری است.
13- امامزاده هفتاد و دوتن ساروق:
در روستای ساروق فراهان درشمال غربی ازآن، بقاع متبرکه هفتاد و دوتن موجود است که از لحاظ مذهبی و تاریخی مورد توجه مردم است. این بنا در قرن ششم هجری ساخته شده است.
جاذبه های طبیعی:
تفرجگاه:
جریان سرچشمه های قره چای(رودخانه شراء ومهاجران)درغرب شهرستان اراک به علاوه وجود مناطق سرسبز در حواشی این رودخانه و همچنین اقلیم کوهستان و نقاط مرتفع جهت کوهنوردی، این قسمت از شهرستان اراک را از سایر مناطق جدا نموده است.
چشمه ها:
چشمه چپقلی:
این چشمه دردامنه شمالی ارتفاعات بلند ورفیع«باغ برآفتاب»در جنوب سه راهی اراک-ملایر-شازند قرار گرفته است. این چشمه در بالای دره ای بسیار زیبا واقع شده است.
آب وهوای پاک و لطیف کوه وچشمه جوشان با آب بسیارخنک و گوارا باخواص درمانی باعث جذب عده ای از علاقمندان طبیعت شده است.در محل مظهر چشمه، محوطه ای وجود دارد که به صورت تراس بندی شده درآمده و درآن درختانی ملاحظه می گردد.
چشمه کیخسرو(سراب حک):
این سراب یا چشمه بسیاربزرگ دردشت کزاز و دردامنه کوه راسوند قراردارد سرسبزی و طبیعت زیبای آن بسیار جلب توجه می کند.
غارها:
شهرستان اراک به خاطر گسترش سازنده های آهکی و دولومیتی، محل تشکیل غارهای بسیاری بوده است که در ذیل به شرح آن می پردازیم:
غار «قلعه جوق » ومقبره اسرارآمیز آن:
این غار در نزدیکی روستای چهرقان از توابع بخش وفس اراک، در کوهی به نام قوزی قشلاق واقع شده است. این غار به وسیله انسان و در دل کوه حفرشده ودارای سه مدخل است.
بدون وسایل کوهنوردی رفتن به درون غار ممکن نیست.علاوه بر آن دسترسی به آن کمی مشکل است.برخی معتقدند که این غار یا دهلیز به منظور دفن مردگان بوده و درواقع باید آن را آرامگاه دانست، زیرا مطابق آیین زرتشت استخوانهای مردگان را دردخمه های مخصوص می گذاشتند به عقیده باستان شناسان این مقبره ها مربوط به دوره مادها می باشد.
غار سفید خانی:
این غاردر18کیلومتری جنوب شهرستان اراک در کوه سفید خانی واقع شده است.در دامنه این رشته کوه چشمه های آب فراوانی وجود دارد که معروفترین آنها چشمه چپقلی است.از زیبایی های غار«وجود دودکش جن» است که در دهانه غاربه صورت تنوره دیده می شود
همچنین وجود یک چاله بزرگ آب وستونهای استالاکتیتی فراوان و زیبا ازدیگرجاذبه های غار سفید خانی است.
غار انجدان:
انجدان در40کیلومتری جنوب شرقی اراک در دامنه کوه چشمه، بین خمین، اراک ومحلات واقع شده است که به علت غارهای معروف و آثارباستانی شهرت پیدا کرده است.
غار آسیلی:
در مغرب انجدان قرارداشته، درآن حوضچه هایی قراردارد که دیواره های آن یکپارچه از مواد آهکی و بلورهای منشوری استالاتیکی پوشیده شده است.
دریاچه یا کویر میقان:
دریاچه یا کویر میقان در شمال شرقی اراک ودردشت فراهان قرار دارد، مساحت آن در حدود100تا110کیلومتر مربع متغیر است وحدود1655متراز سطح دریا ارتفاع دارد وآب دریاچه شوراست.دریاچه از لحاظ آب وهوایی دارای زمستانهای معتدل است همین ویژگی سبب شده است که درپاییزو اوایل زمستان زیستگاه پرندگان به ویژه پرندگان مهاجر باشد.
سوغات شهرستان:
فتیر ، فرش دستباف ، باسلق ، کشمش سبز ، صابون محلی ، شیره ، انگور ،....
فاصله مرکز استان(اراک)تا شهرستانهای تابعه
فاصله شهر اراک تا شهر آستانه 40 کیلومتر
فاصله شهر اراک تا شهر آشتان 85 کیلومتر
فاصله شهر اراک تا شهر تفرش 95 کیلومتر
فاصله شهر اراک تا شهر خمین 65 کیلومتر
فاصله شهر اراک تا شهر دلیجان 142 کیلومتر
فاصله شهر اراک تا شهر رازقان 233 کیلومتر
فاصله شهر اراک تا شهر ساوه 152 کیلومتر
فاصله شهر اراک تا شهر شازند 33 کیلومتر
فاصله شهر اراک تا شهر غرق آباد 208 کیلومتر
فاصله شهر اراک تا شهر فرمهین 49 کیلومتر
فاصله شهر اراک تا شهر کمیجان 101 کیلومتر
فاصله شهر اراک تا شهر محلات 115 کیلومتر
فاصله شهر اراک تا شهر مامونیه 195 کیلومتر
فاصله شهر اراک تا شهر نیمور 128 کیلومتر
فاصله شهر اراک تا شهر نوبران 221 کیلومتر
فاصله شهر اراک تا شهرنراق 160 کیلومتر

انواع عسل

تولید عسل :

زنبورهای عسل، عسل را از شهد گیاه درست می کنند. آنها قسمت اعظم رطوبت را تبخیر می کنند و آنزیم هایی را اضافه می کنند که ترکیب شهد را تغییر و طعم بی نظیری به آن بدهد. هنگامی که رطوبت عسل در حدود 17٪ باشد ، زنبورها آن را در سلولهای شان ذخیره می کنند. آنها سپس سلولها را با استفاده از موم سفید ، مهر می زنند.

هنگامی که زنبورها به نواحی وسیعی از یک نوع گل مانند شبدر ، چوب بلوط ، سنبل و ... دسترسی پیدا کنند ، عسلهایی با طعم و رنگی که معمولاً برای آن گیاه خاص است تولید می کنند. زنبورها با ترکیب گرده ها از گلهای مختلف در مناطقی که هیچ کس بر آن غالب نیست ، عسل را به طور طبیعی ترکیب می کنند. همچنین عسل ها هنگام بسته بندی مخلوط می شوند تا طعم خاصی ایجاد کنند.

دسته بندی های عسل:

عسل شان (لانه زنبوری)

مستقیم از کندوی زنبور عسل پر از کندو که به طور طبیعی توسط زنبورها ذخیره می شود.

عسل مایع (استخراج)

با قطع موم و چرخاندن شان در یک استخراج کننده عسل ، جایی که نیروی گریز از مرکز عسل را از سلول خارج می کند، تهیه می شود.

گلها و رنگ عسل

رنگ و طعم عسل ها بسته به منبع شهد (شکوفه ها) که توسط زنبورهای عسل مورد بازدید قرار گرفته اند متفاوت است. در واقع ، بیش از 300 نوع عسل منحصر به فرد در دنیا وجود دارد که هر کدام از یک منبع گل متفاوت است. رنگ عسل از تقریبا بی رنگ تا قهوه ای تیره متغیر است ، و بسته به مکانی که زنبورهای عسل وزوز و پرواز می کنند ، طعم آن از نظر ملایمی تا شدید متفاوت است. به عنوان یک قاعده کلی ، عسل به رنگ روشن از طعم ملایم تر و عسل به رنگ تیره قوی تر است.

اقاقیا  ACACIA

عسل اقاقیا بسیار کم رنگ است. در شکل خالص آن ممکن است به اندازه شیشه مایع روشن باشد. این گیاه دارای رایحه ای ملایم ، شیرین ، با گل و از انواع محبوب عسل است. انتخاب خوبی برای مخلوط کردن با نوشیدنی ها و پخت و پز است ، زیرا با مایعات خوب مخلوط می شود و با طعمی ملایم شیرین می شود.

یونجه ALFALFA

عسل یونجه ، بسیار زیاد در سراسر دنیا از شکوفه های بنفش تولید می شود ، با رنگ و عطر و طعم و عطر کاملاً ملایم و سبک است.

آووکادو AVOCADO

عسل آووکادو از شکوفه های آووکادو در کالیفرنیا و مناطق خاص جمع می شود. عسل آووکادو به رنگ تیره و دارای طعم سرشار از قارچ است.

بلوبری BLUEBERRY

شهد شهیر گلهای سفید ریز از بوته های بلوبری و زغال اخته ، عسلی را تهیه می کند که به طور معمول کهربایی به رنگ روشن و با طعم کاملا خوشمزه است. و در مناطقی خاص تولید می شود.

اکالیپتوس EUCALYPTUS

عسل اکالیپتوس از گیاه اکالیپتوس تولید می شود که حاوی بیش از 500 گونه مجزا و بسیاری از هیبریدها است. همانطور که انتظار می رود با یک گروه متنوع از گیاهان ، عسل اکالیپتوس از نظر رنگ و طعم بسیار متفاوت باشد اما به نظر می رسد که عسل با طعم قوی تر و با کمی رایحه دارویی باشد. در کالیفرنیا تولید می شود.

مانوکا MANUKA

عسل مانوکا ، که در درجه اول در نیوزیلند تولید می شود ، به عنوان یک محصول طبیعی چه از نظر داخلی و چه موضعی روی پوست استفاده می شود. زنبورها شهد را از گلهای بوته مانوکا جمع می کنند که بومی فقط برای نیوزیلند است. فرآیند تهیه عسل توسط محیط بدون آلودگی نیوزلند غنی شده است.

شکوفه پرتقال ORANGE BLOSSOM

عسل شکوفه پرتقال، که اغلب ترکیبی از منابع مرکبات است ، معمولاً به رنگ ملایم و با طعم ملایم و با رایحه تازه و طعم مرکبات سبک است. عسل شکوفه پرتقال در شمال کشور  که به عسل بهار نارنج معروف است تولید می شود.

گلهای وحشی WILDFLOWER

از عسل گل های وحشی اغلب برای توصیف عسل از منابع مختلف گل و نامشخص استفاده می شود.

(منبع)

برای خرید عسل طبیعی و عسل ارگانیک در اراک می توانید با مراجعه به آدرس اینترنتی زیر عسل طبیعی را از فروشگاه تخصصی عسل دژ خرید نمودن و آن را درب منزل تحویل بگیرید

https://dejkala.com/

شماره تماس پشتیبانی واتس آپ : 09149866455

عسل طبیعی سبلان در فروشگاه اینترنتی عسل دژ

https://dejkala.com/home/353-asal-tabie-sabalan-1k.html

خرید عسل طبیعی سبلان در اراک

خرید شهد عسل طبیعی سبلان در اراک

خرید عسل طبیعی بهار نارنج در اراک

خرید شهد عسل طبیعی بهار نارنج در اراک

خرید بره موم در اراک

خرید شهد عسل در اراک

خرید گرده گل در اراک

خرید ژل رویال در اراک

خرید عسل چهل گیاه در اراک

خرید عسل سوغات اردبیل در اراک

عسل دژ در اراک

خرید عسل شان طبیعی در اراک

خرید عسل شان معمولی در اراک

خرید عسل طبیعی سبلان در استان مرکزی

خرید شهد عسل طبیعی سبلان در استان مرکزی

خرید عسل طبیعی بهار نارنج در استان مرکزی

خرید شهد عسل طبیعی بهار نارنج در استان مرکزی

خرید بره موم در استان مرکزی

خرید شهد عسل در استان مرکزی

خرید گرده گل در استان مرکزی

خرید ژل رویال در استان مرکزی

خرید عسل چهل گیاه در استان مرکزی

خرید عسل سوغات اردبیل در استان مرکزی

عسل دژ در استان مرکزی

خرید عسل شان طبیعی در استان مرکزی

خرید عسل شان معمولی در استان مرکزی

قیمت عسل در استان مرکزی

قیمت عسل در اراک

قیمت عسل در تهران

قیمت عسل در رشت

قیمت عسل در استان گیلان

قیمت عسل در استان مرکزی

شماره تماس پشتیبانی واتس آپ : 09149866455


مقایسه